Missie en Visie

De islamitische identiteit: dat is bij uitstek hetgeen de Al Amana-scholen onderscheidt van andere scholen. De islamitische identiteit is altijd onze kracht geweest. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op de toekomst als bewuste burger. Wij doen dit door onze leerlingen de islamitische waarden bij te brengen en deze ook voor te leven. Onze scholen staan in de maatschappij en onze deuren staan open voor iedereen die met ons samen wil werken aan het verrijken van de leef- en leeromgeving van kinderen.

Onze islamitische identiteit is voelbaar in gedrag en de manier waarop wij met elkaar omgaan. Ouders en medewerkers zijn rolmodellen in Akhlaaq (gedrag/omgangsvormen). Het is belangrijk dat onze kinderen opgroeien in een sfeer die overeenkomt met onze gemeenschappelijke normen en waarden. Wij gaan respectvol met elkaar om en staan open voor verschillen. Wij willen samenwerken om tot voorbeeld te zijn en hen in staat te stellen op te groeien tot zelfbewuste wereldburgers die trots zijn op hun identiteit.