Ontdek je passie voor lesgeven bij Al Amana Scholen:
Kom stage lopen bij ons!

Ben jij op zoek naar een uitdagende en leerzame stage in het onderwijs? Dan is een stage bij Al Amana Scholen zeker iets voor jou! Als stagiaire bij Al Amana Scholen krijg je de kans om te werken in een inspirerende omgeving waar respect, samenwerken, bekwaamheid, enthousiasme en betekenisvolle educatie hoog in het vaandel staan. 

Onze basisschool biedt studenten van het HBO en MBO, en leerlingen van de middelbare school, een unieke kans om ervaring op te doen in het onderwijs en hun passie voor lesgeven te ontdekken. Wil jij onderdeel uitmaken van een enthousiast en gedreven team en jouw vaardigheden en kennis inzetten om de leerlingen van Al Amana Scholen te helpen groeien? Solliciteer dan snel voor de stageplek van jouw dromen!

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Een gezellig bevlogen team dat studenten ondersteunt en begeleidt bij de praktijkopleiding.

 • Een leerzame en uitdagende leerwerkplek met ruime mogelijkheden tot het uitvoeren van opdrachten.

 • Een team dat open staat voor nieuwe ideeën en theorieën vanuit de verschillende opleidingen.

 • Een school met het Keurmerk Opleidingsschool.

 • Een praktijkopleider die op de hoogte is van je competenties en leerdoelen.

 • Een praktijkopleider die je adviseert en je POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) en PAP (persoonlijk activiteitenplan) regelmatig bespreekt.

 • Elke praktijkopleider reserveert tijd voor structureel overleg, nabesprekingen en evaluaties met de student in.

 • Eindejaarsstudenten denken mee over de ontwikkeling van ons schoolproces, o.a. door het bijwonen van vergaderingen en studiedagen.

 • Alle studenten krijgen een persoonlijk intakegesprek met de schoolopleider. Neem hiervoor twee weken voorafgaand aan je stage contact op met de schoolopleider.

 • Daarnaast is er minimaal één gezamenlijke bijeenkomst voor alle studenten onder begeleiding van de schoolopleider.

 • De schoolopleider begeleidt studenten bij het maken van praktijkonderzoek.

 • De schoolopleider kan daar waar nodig is coaching en begeleiding voor de student aanbieden.

Wat verwachten wij van studenten?

 • Voordat je als stagiair(e) bij ons stage gaat lopen verwachten wij dat je de schoolgids  hebt gelezen en op de hoogte bent van onze website.

 • Je wordt uiterlijk 08.05 uur op school verwacht, zorg dat je op tijd aanwezig bent.

 • Bij ziekte of afwezigheid meld je je telefonisch bij je praktijkopleider af. Is hij/zij niet te bereiken dan kan je de school bellen. Mailtjes of sms’jes worden niet altijd tijdig gelezen.

 • Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens schooltijd niet toegestaan.

 • Je hebt een voorbeeldfunctie naar onze leerlingen toe. Wij verwachten dat je daar op alle manieren rekening mee houdt. Hierbij kun je denken aan respectvol omgaan met elkaar, taalgebruik, kleding, opruimgedrag, nakomen van afspraken.

 • De praktijkopleider ontvangt aan het begin van de stageperiode het infoboekje van de opleiding en je POP.

 • Je zorgt altijd voor een lesvoorbereiding en/of planning voorafgaand aan de uitvoering van je opdrachten.

 • Het sturen/inleveren van lesvoorbereidingsformulieren bij je praktijkopleider moet op tijd gebeuren. Je praktijkopleider heeft dan de mogelijkheid om vooraf de les door te nemen en met jou te overleggen.

 • Je werkt ook mee aan de activiteiten na de lesgebonden tijden (opruimen, nakijken, lessen nabespreken en planning volgende stagedag maken).

 • Van studenten die hun eindstage lopen, wordt verwacht dat ze bij alle vergaderingen / studiedagen / informatieavonden / oudergesprekken aanwezig zijn. De stukken hiervoor komen via je praktijkbegeleider.

 • Studenten uit de leerjaren 1, 2 en 3 mogen bij de vergaderingen / studiedagen / informatieavonden / oudergesprekken aanwezig zijn in overleg met de praktijkbegeleider.

 • Gesprekken die tussen leerkrachten/ouders/externe instanties/stagiaires etc. op school plaatsvinden zijn altijd vertrouwelijk. Je mag van deze gesprekken na toestemming van je praktijkbegeleider wel geanonimiseerd iets in je verslagen zetten, maar je mag er niet over praten met anderen. Natuurlijk let je op hoe je met informatie over kinderen, ouders en anderen omgaat. In de bijlage is een geheimhoudingsverklaring toegevoegd.

 • Je bent op de hoogte van ons stagebeleid en handboek voor studenten. De schoolopleider heeft deze voor je.

 • Kopiëren is geen probleem, maar alleen als dit nodig is voor de stage.

 • Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag. In eerste instantie via de praktijkopleider en in tweede instantie via de schoolopleider.  Vul het onderstaande formulier in bij interesse!

Ik wil stage lopen bij Al Amana scholen:

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam